Dlouho očekávaná rekonstrukce Třídvorské ulice měla být dávno v plném proudu, ale bohužel, firma POHL z Roztoků u Prahy, která zakázku vysoutěžila, ještě ani nepřebrala staveniště, natož aby zahájila stavební práce. V příštích dvou týdnech by mězi městem a firmou měla proběhnout jednání, která by ve věci měla udělat jasno. "Firma prostě nepřevzala staveniště s nějakými jejími výhradami. My ale říkáme, že ze strany města bylo vše řádně splněno a není důvod, aby firma staveniště nepřebírala. Vždycky se do poslední chvíle pokoušíme o nějaké smírné řešení, ale za město Kolín říkám, že z našeho stanoviska nemáme příliš kam ustupovat," uvedl starosta Vít Rakušan. Detaily sporu prozatím nechce prozrazovat pro případ, že by došlo na řešení právní cestou. 

"Máme tady vítěznou firmu. Byla vybrána radou města a byla potvrzena. My v tuto chvíli nemůžeme zahájit jednání s nikým jiným, než s touto vítěznou firmou. Pokud by firma sama řekla, že odstupuje, tak my situaci budeme nějakým způsobem řešit. Můžeme oslovit druhou firmu v pořadí, nebo vypsat nové výběrové řízení, ale to není na pořadu dne. Ve chvíli, kdy firma nepřevezme staveniště, tak nám nezbyde nic jiného, než od smlouvy odstoupit, protože tu ulici chceme realizovat. A to potom určitě bude mít nějaké právní důsledky," doplnil starosta.