Další z velkých investic města Kolína je rekonstrukce ulice Nerudova. Vysoutěžila ji společnost STRABAG a.s. V současné době v místě pracuje Vodohospodářské sdružení Kolín. S pomocí sond mapuje veškeré inženýrské sítě a trasy stávajících vodovodních řadů. Následně budou zahájeny samotné stavební práce na rekonstrukci vodovodních řadů. Dle bližších informací města Kolína budou po dokončení vodovodního řadu odebrány vzorky vody a vodovodní přípojky přepojeny ze stávajícího vodovodního řadu na nově vybudovaný vodovodní řad samostatným výkopem každé přípojky. „Vodohospodářské sdružení by zde mělo být přibližně 6 týdnů až 2 měsíce a v návaznosti by měl pokračovat náš zhotovitel s opravou chodníků, veřejného osvětlení a komunikace. Naplánovaná je i velká výsadba různých květinových záhonům, takže to by mohlo být docela hezké,“ sdělil místostarosta Michael Kašpar.