Vedení města požádalo městskou policii, aby se aktuálně věnovala zastávkám městské autobusové dopravy, kde v prostoru zastávek parkují řidiči. "Žádáme i řidiče, aby neparkovali na autobusových zastávkách. Městská policie se tomu bude věnovat a bude opravdu nekompromisní. Řidiči si vůbec neuvědomují, že pokud zablokují autobusovou zastávku, autobus nemůže zaparkovat k hraně chodníků, nemůže být nízkopodlažní (bezbariérový) a lidé musí vystupovat do vozovky, a to včetně invalidních cestujících," upřesnil místostarosta Tomáš Růžička. Navíc autobus, který nemůže zajet k chodníku u zastávky, často blokuje další provoz za sebou, na což blokovaní řidiči ne vždy reagují s pochopením a na autobus ještě troubí (viděno např. v ulici Míru)

Dle § 27 odst. 1) písm. f) Zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí zastavit a stát v úseku začínajícím dopravní značkou "Zastávka autobusu" a končícím 5 m za označníkem zastávky. A kde není dopravní značka "Zastávka autobusu", pak řidič nesmí zastavit a stát v úseku 30 m před a 5 m za označníkem autobusové zastávky. Pokud je prostor zastávky vyznačen vodorovným značením, pak zákaz platí pouze pro vyznačený prostor.