V rámci rozšířování poskytování služeb připravila kolínská radnice pro občany a návštěvníky města možnost bezplatného Wi-Fi připojení k internetu. Od pátku 15. září tak bude možné se pod názvem Kolín Free připojit k internetu na celé ploše Karlova náměstí a ve vybraných budovách městského úřadu. Konkrétně bude signálem pokryto celé první patro, obřadní síň a zasedací místnost radnice (Karlovo nám 78), hala Odboru správních činností a přestupků (Karlovo nám. 45), Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (celé třetí patro Karlovo nám. 44), zasedací místnost Odboru výstavby Stavebního úřadu (Zámecká 160), Odbor životního prostředí a zemědělství (celé první patro Sokolská 545) a hala a první patro Odboru dopravy (Na Valech 72). "Uvidíme, jaká bude zkušenost s provozem a jak bude připojení využíváno. Pak uvidíme, zda tyto služby rozšíříme i do dalších pater nebo eventuálně dalších budov," uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. Veřejnou zakázku na pokrytí signálem Wi-Fi byla vysoutěžena za 260 tis. Kč, konektivitu dodá JON.CZ.