Rada města schválila aktualizaci Plánu rozvoje rodinné politiky města Kolína, který vznikl již v roce 2015 s platností do letošního roku. Nově byl plán aktualizován do doku 2020. Již brzy bude k dispozici veřejnosti na webu města, kde je dosud umístěn původní plán. Najdete jej mezi strategickými dokumenty zde"Úplnou novinkou v plánu je priorita č. 8, která nově reflektuje potřeby pečujících. Jde o podporu neformálně pečujících, kteří pečují o svého příbuzného zejména v rodinném prostředí. Je tam počítáno s edukaci, školeními, kurzy a také na to, jak mají ty rodiny fungovat. Všichni znáte situaci, kdy se vám zdá, že je všechno v pořádku a zničeho nic se v rodině něco přihodí, příbuzný se vám vrátí z nemocnice, potřebujete pomoci, nevíte co máte dělat. Plán toto vše reflektuje," sdělil místostarosta Tomáš Růžička, který má ve své gesci sociální oblast.