Město dokončilo projekt na nové agility hřiště pro psy na Výfuku. "Několik let se nám scházely podněty na rozšíření hřiště. Na té samé ploše, kde je dnes, to ale nejde, protože je vedle sběrného dvoru a nevejde se tam," řekl starosta Michael Kašpar s tím, že nové psí hřiště vznikne na soukromém pozemku u zatáčky silnice, kde bývaly překážky (před přestěhováním do Sendražic plochu využíval Spartan Training Group Kolín). Majitelka pozemku MUDr. Iveta Krchovová jej městu dlouhodobě pronajme za zhruba 10 000 Kč ročně.

"Na tomto pozemku bude vybudováno oplocené agility hřiště rozdělené na dvě plochy. Ta větší bude sloužit pro volný pohyb psů a na tu menší budou přesunuty prvky ze stávajícího malého agility hřiště a pořízeny ještě další nové prvky," upřesnil starosta.

Dále je počítáno s instalací laviček, přípojkou vody a zřízením pítka pro psy a také výsadbou několika stromů. Předpokládané rozpočet na výstavbu hřiště činí 1,6 milionu korun (včetně DPH). Pokud se podaří zakázku vysoutěžit, hotovo by mělo být do podzimu.