Rada města Kolína vybrala dodavatele na instalaci protipožárního komunikačního systému EPS v Kině 99. Z osmi zaslaných nabídek vyhrála firma Alarm KFS s.r.o. z Kolína s nabídkovou cenou 623 786 korun (bez DPH).

V rámci zakázky proběhne montáž opticko-kouřových hlásičů v kancelářích, v serverovně a na chodbách. V kuchyňce pak budou osazeny termo-diferenciální hlásiče. V promítacích sálech hlásiče lineární. Protipožární bezpečnost zvýší také tlačítkové hlásiče požáru na únikových cestách. V Kině 99 tak bude snadné detekovat případný kouř, oheň či nadměrnou teplotu.

"Doposud zde žádné takové zařízení nebylo, jednáme dle vyhlášky," uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.