Město Kolín v letošním roce získalo celkem 3 320 000 Kč od Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací. Původně přiklepnutá částka zhruba 2,9 milionu korun vzrostla o dalších cca 420 000 Kč na podzim, kdy ministerstvo rozpouštělo nevyčerpané rezervy. „Na zasedání Zastupitelstva města Kolína byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. My z ní opravujeme zámek a na základě doporučení hodnotící komise byly schváleny ještě další tři veřejnosprávní smlouvy, které se nás, jako města, netýkají,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Dvě se týkají Římskokatolické farnosti Kolín – z dotací má v plánu opravit střechu domu č. p. 17 (kde bydleli bratři Kamarýtové - pozn. red.) a uskutečnit stavební úpravy za účelem zlepšení vlhkostních poměrů chrámu sv. Bartoloměje. Poslední žádost podal soukromý vlastník na opravu střešní krytiny a trámů domu č. p. 57 v ulici Rubešova.