Téměř hektar zabírá městský rynk neboli Karlovo náměstí. Devět tisíc čtverečných metrů velká vydlážděná plocha byla vyměřena již při založení města před osmi stoletími a ač to z leteckých snímků nelze poznat, nemá dokonalý čtvercový tvar (severní hrana náměstí je oproti jižní delší o 2 metry a podobně delší je, byť jen o metr, strana východní než západní).

Současnou podobu náměstí získalo v roce 2006, kdy proběhla jeho kompletní rekonstrukce za 35 miliónů korun. Připravována byla už od konce dvacátého století, po problémech s architektonickou soutěží (radnice ji vypsala už v roce 2001, protože ji ale Česká komora architektů označila za neregulérní, nikdo se do ní nepřihlásil) ale radnice nakonec zadala vypracování studie čtyřem vybraným architektům, z nichž vybrala návrh Jany Chmelové. Kvůli probíhající rekonstrukci náměstí se v roce 2006 neuskutečnil festival Kmochův Kolín.

V městském zpravodaji se ke stavu náměstí před časem vyjádřil městský architekt David Mateásko. "Na můj vkus je náměstí ´suché´ a plné aut. Rekonstrukce vydláždila, co se dalo, poněkud zvláštními ´cestičkami´, osvětlila náměstí nárožními svítidly vhodnými pro stadion a to vše doplnila množstvím parkovacích stání a naprosto nesmyslnou fontánkou s barevnými světýlky. (...) Co bude třeba začít promýšlet? Není toho zase tak moc. V rámci parkovacích stání vytvoření pohledových a procházecích mezer tak, aby se plocha náměstí co nejvíce propojila s chodníky a nemuselo se na ní vstupovat na nárožích anebo se pasírovat mezi řadami zaparkovaných aut. Nejhorší je jižní strana u prodejny Baťa, kde nemají stromy žádný prostor a jejich kmeny se krčí v dlažbě ve skulinách mezi zaparkovanými auty. Bude potřebné vytvořit novou výsadbu stromů na východní straně a podpořit a rozvíjet místa k sezení ve stínu pod stromy. Bude potřebné vytvořit zóny podsadbových záhonů, tedy nezpevněných částí, kudy by se lépe absorbovala dešťová voda ke stromům, aby měly šanci se stromy stát a nebyly navždy jen přerostlými sazenicemi."

Možnost popovídat si s městským architektem o možných úpravách Karlova náměstí mají zájemci v pondělí 20. listopadu od 16.30 hodin během společné procházky. "Pojďte si se mnou náměstí společně projít a chvilku si povídat o tom, co by se mohlo změnit, aby bylo náměstím vlídným, s podílem zeleně a stínem k posezení," vzkazuje David Mateásko. Sraz zájemců je před radnicí.