Ve středu 25. ledna 2023 od 16 hodin v sále Městské knihovny v Kolíně  proběhne  setkání s občany a veřejná debata s pracovníky Probační a mediační služby (dále PMS) nad tématy týkající se práce s pachateli a oběťmi trestné činnosti.

„Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, co je to alternativní trest nebo mediace a v jakých případech jim může služba pomoci. Zazní zde informace o práci s pachateli, ale i oběťmi trestné činnosti,“ uvedla vedoucí PMS v Kolíně Helena Erbenová.

Probační a mediační služba – jak je blíže definováno na webových stránkách PMS - představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multidisciplinární profese v systému trestní justice.

Bližší informace k činnosti organizace naleznete zde.