Právě dnes by měla proběhnout další koordinační schůzka zástupců města s projektanty malé sportovní haly, která by v dohledné budoucnosti měla vyrůst v Borkách. "Budeme už řešit interiéry, vnitřní vybavení, napojení na kanalizaci a další věci. Je nastaven harmonogram projektování, kdy do konce léta bychom měli mít jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení a případně připraveny podklady pro zadání veřejné soutěže," sdělil místostarosta Michael Kašpar. Schůzka města se sportovními kluby, kdy se řešily poslední detaily, proběhla v listopadu loňského roku. Jedním ze zmíněných detailů byl konečný verdikt o povrchu do haly, kdy se podle místostarosty všechny strany shodly na palubovce. "V další fázi budeme ještě řešit finální nalajnování, protože když hrajete, tak není ideální, pokud je tam nalajnováno osm sportů najednou. Pak se v tom člověk velmi špatně vyzná," dodal místostarosta. Dodejme jen, že samotná stavba haly by měla být realizována v roce 2019.