Ve čtvrtek 29. listopadu od 17:00 do 19:00 hodin se v Podnikatelském inkubátoru CEROP koná tematická beseda o odpadu. Na začátku pořadatelé představí odpadový koncept města, respektive spol. AVE a bezodpadové domácnosti. Dále pak bude následovat volná diskuze mezi občany a zástupci radnice. Do debaty se nabízí například otázky: Jak mohu kompostovat, když bydlím v bytovce či paneláku? Jak se kolínský odpad zpracovává? Bude nějaké cenové zvýhodnění pro ty, co třídí a mají směsného odpadu minimum? Zeptat se mohou občané na cokoliv, co je k tématu napadá. „Cílem besedy je šířit dál myšlenku domácnosti bez odpadu, zjistit další plány radnice nebo mít možnost doptat se na potřebné informace. Podstatou besedy je rovněž setkat se tváří tvář, nabídnout a upéct konkrétní pomoc, jak mít Kolín ještě hezčí a ekologičtější či propojit skupinu EKOlín. Přijďte se pobavit o všem, co vás zajímá o odpadech,“ zve všechny zájemce pořadatelka akce Zuzka Janglová. Setkání s pořadatelkou je mimo tuto besedu rovněž možné každou středu v jejím částečně bezobalovém Obchuudku na Husově náměstí, v letních měsících na Blešácích na vzduchu či ve facebookové skupině.