Na dvou vjezdech do Kolína se objeví nové dopravní informační tabule pro řidiče, které řidiče seznámí s kapacitami parkovišť. Tabule budou navíc doplněny o čas, který bude potřeba na dojezd do centra města s ohledem na aktuální plynulost dopravy v Kolíně. Jedna informační tabule bude umístěna na Polepské ulici u stanice Hasičského záchranného sboru a druhá v ulici Ovčárecká. Podle vyjádření místostarosty Tomáše Růžičky, který  má ve své gesci oblast dopravy, by instalace tabulí měla proběhnout ještě do konce letošního roku. V současné době se čeká na vyjádření k realizaci ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR.