Rekonstrukce ulice Pražská byla započata v květnu letošního roku stavební společností Geosan Group, a.s. Stihne firma svůj závazek dokončit v řádném termínu nebo bude muset město uplatnit sankci ve výši až 40 000 korun denně? „Spokojeni nejsme, naposledy například došlo k špatnému zaměření chodníku. Poté, co již byly položeny obrubníky v místě u pošty, zjistilo se, že je jedna strana vyšší než druhá, takže se to zase vše muselo vyndat a předělat,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar a rovněž doplnil, že město není spokojeno ani s tím, jak v současné době firma pracuje. Termín pro vyhotovení a předání jedné části staveniště je do 30. listopadu, čili stále je, navzdory měsíčnímu zpoždění, ještě šance, že Geosan zakázku v termínu dokončí, ačkoliv každým dnem klesá. Úsek komunikace od Modrého bodu směrem ke křižovatce se Štítarskou ulicí bude dokončena, dle aktualizovaného harmonogramu zhotovitele, až na jaře.