Mezinárodní den seniorů - vyhlášený roku 1998 Organizací spojených národů – je každoročně slaven 1. října. Rovněž město Kolín na seniory pamatuje. Ve dnech od 2. do 7. října je pro ně nachystán zajímavý program. Akce pro seniory s vnoučaty a ZTP proběhla v neděli 3. října bezplatnou jízdou po Řepařské drážce. V pondělí 4. října měli senioři opět možnost - tak jako v loňském roce - osvěžit se ranním plaváním ve Vodním světě za symbolickou cenu jedné koruny nebo navštívit Městský společenský dům s prezentací služeb, aktivit a organizací pro seniory a ZTP včetně vystoupení kapely Studio Kolín. Zdarma si mohly vychutnat také promítání filmu Srdce na dlani v Kině 99.

Program pokračuje až do pátku 7. října. V úterý 4. října v dopoledních hodinách od 9 do 11 hodin proběhne setkání se seniory ve výstavním sále Městské knihovny v Kolíně. Souběžně ve stejný čas probíhají také Dny otevřených dveří kolínských sociálních služeb - Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Spirála pomoci o.p.s., Senior Centrum Kolín, Clementas Kolín, Clementas Mlékovice a SeneCura SeniorCentrum Kolín.

Od pondělí do pátku lze navštívit v čase od 9 do 14 hodin v Městské knihovně Kolín komentované prohlídky rekonstruovaného skladu – zájemci se mohou hlásit na dospělém oddělení.

Bližší info naleznete zde.