Pohodlnější způsob vyřizování úředních záležitostí přinese kolínským občanům rok 2019, kdy bude spuštěn nový informační systém - Portál občana. Vše je zatím v přípravné fázi, resp. před právním potvrzením dotace. Poté město vypíše výběrové řízení na zhotovitele. Portál občana neboli Úplné elektronické podání, v souladu se strategií e-Govermentu České republiky, je on-line podání různých dokumentů v různých životních situacích. Blíže specifikoval místostarosta Michael Kašpar: „V systému naleznete telefonní seznamy, úřední dokumenty, formuláře všech žádostí, které bude možné vyplnit elektronicky, náhled do ztrát a nálezů aj. Lidé si budou moci například rezervovat čas jednání na příslušných odborech městského úřadu či si z pohodlí domova zkontrolovat, kde a kdy mají být.“ Portál občana bude propojen i s novým vyvolávacím systémem na odboru dopravy a odboru správních činností a přestupků. „Je to dobrá věc i pro efektivnější odbavování klientů,“ doplnil místostarosta.