Ve čtvrtek 31. října od 9 hodin se v Podnikatelském inkubátoru CEROP uskutečnilo setkání starostů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín. Účast přijalo 48 zástupců obcí a dle slov tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupové byla společná porada všeobecně hodnocena velmi pozitivně. „Věnovali jsme ji tematice GDPR a důležitým krokům, které musí každá obec zabezpečovat a odpovídat za ně. Dále aktuálně připravované legislativě, ať už se to týkalo rekodifikace stavebního zákona nebo připravované novele zákona o obcích, dotacím na programové období 2027 či jsme mluvili o zákonu o střetu zájmů. Zazněla i důležitá oblast sociální, ať už se cokoliv týká komunitního plánování nebo různých služeb sociální péče, která je poskytována v rámci ORP. Takže si myslím, že starostové odcházeli velmi spokojeni a byli rádi, že jsme toto pracovní setkání uspořádali. Přibližně třetina starostů je nových, takže se rovněž seznamovali s kolegy a vyměňovali si zkušenosti,“ uvedla Dagmar Soukupová. S tématickým blokem zde vystoupili např. starosta Velkého Oseka Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Pavla Šimečková, vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek nebo Mgr. Petr Mach, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.