Stejně jako v minulém roce a letos na jaře se v sobotu 23. září od 9 do 16 hodin i v Kolíně uskuteční dobrovolnická úklidová akce s názvem Ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. V dopoledních hodinách budou občanům zdarma na předem vytipovaných stanovištích v pevně stanovené časy vydávány pytle a rukavice na sběr odpadu. Během dne bude probíhat dobrovolný úklid prostor města a v odpoledních hodinách budou nasbírané pytle s odpady ze stejných míst odváženy. Seznam stanovišť včetně časů, kdy pracovníci společnosti AVE budou dobrovolníkům vydávat pytle, naleznete zde.