V sobotu 12. listopadu se uskuteční podzimní kolo Národní potravinové sbírky. Široká veřejnost, potravinové řetězce a výrobci potravin budou moci i v tomto roce darovat potraviny na pomoc potřebným.

„Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Získané potraviny a základní materiální pomoc putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením,“ uvádí pořadatel Česká federace potravinových bank, z.s.

Do Sbírky potravin se každoročně zapojují místní neziskové organizace i město Kolín. „Město Kolín se i letos do Sbírky potravin aktivně připojí. Budeme mít stanoviště v Tescu v ulici v Kasárnách a sbírka proběhne v podobném duchu jako v předešlých letech – co se vybere, zůstane zde v regionu pro potřebné,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.