Na Květnou neděli 10. dubna 2022 začal (nejen) v kolínské farnosti Velký nebo také Pašijový týden, ve kterém si křesťané připomínají a znovu prožívají poslední pozemské dny Ježíše Krista před ukřižováním. V tento den se shromáždili katoličtí křesťané v 7:45 před kostelem Nejsvětější Trojice a v průvodu pokračovali do chrámu sv. Bartoloměje, kde proběhla mše svatá spojená se zpěvem pašijí.

Na Zelený čtvrtek proběhne večerní mše svatá - slavení památky Večeře Páně.  

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. Tento den je také pro křesťany dnem přísného postu. Ve 14 hodin v chrámu sv. Bartoloměje pomodlí pobožnost Křižové cesty, která bude mít formu pantomimy a povede ji společenství mládeže. V 15 hodin začnou obřady Velkého pátku s možností poklony u Božího hrobu.

Na Bílou sobotu si připomínáme den, kdy Ježíš Kristus ležel v hrobě. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začne ve 20 hodin v chrámu sv. Bartoloměje. V průběhu celého dne bude kostel otevřený k adoraci u Božího hrobu.

V neděli vrcholí Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Bližší informace k dění v Římskokatolické farnosti v Kolíně naleznete zde.