Okolo budovy kolínského gymnázia vyrostlo lešení, proběhla posouzení stavu krovů a klempířských prvků a na posledním kontrolním dnu byla odsouhlasena technika opískování staré fasády. "Připravilo se několik vzorků a několik možných alternativ a přítomní památkáři odsouhlasili způsob, jakým bude čištěna ta část staré fasády, která zůstane," uvedl místostarosta Michael Kašpar. Poté již nic nebránilo tomu, aby mohla být zahájena stavba dalšího lešení směrem k Masarykově ulici. A odstartováno může být i samotné čištění. První etapa, která bude probíhat za zakrytovaným lešením, by měla proběhnout do konce srpna. Ale již začátkem srpna bude zahájena druhá etapa, na kterou je již nyní připravováno nové lešení. Ta bude probíhat do září. A ještě v září bude zahájena i poslední etapa. Všechny práce by měly být ukončeny do konce listopadu. "Zatím musím konstatovat, že s firmou jsme spokojeni. Pracují tak, jak jsme si představovali," dodal místostarosta.