V úterý 14. listopadu bude započata rekonstrukce povrchů v prvním úseku Masarykovy ulice, a to mezi ulicemi Tyršova (Rimavské Soboty) a Benešova. V souvislosti se zahájením prací bude výše uvedená část komunikace úplně uzavřena pro dopravu. Objízdná trasa povede ulicemi Tyršova a Družstevní, po dobu objížďky zde bude platit zákaz zastavení. Pokud počasí nerozhodne jinak, dopravní opatření by mělo trvat do pondělí 4. prosince. Kompletní schéma objízdné trasy naleznete zde.

Rekonstrukce se postupně (po etapách) bude týkat celé délky komunikace od křižovatky s Benešovou ulicí až po křižovatku s Žižkovou ulicí, a to nejen kompletní výměny povrchů, včetně zarovnání obrubníků, ale rovněž budou předělány tři okružní křižovatky, které byly v minulosti vybudovány jako provizorní. Rekonstrukce se nebude týkat pouze okružní křižovatky u gymnázia. A jak jsme již uvedli výše, první etapa by měla proběhnout do konce roku, zbylé etapy až v příštím roce.