Radnice vybrala dodavatele na pořízení a distribuci žlutých plastových popelnic, které poslouží k efektivnějšímu třídění odpadu. Žlutá popelnice je určena pro odpad z plastu. Investiční akci v hodnotě 1 775 000 Kč bez DPH vyhrála společnost TBA plastové obaly s.r.o. z Leštiny. „K podpisu smlouvy by mělo dojít 3. září, jedná se o dodávku 2 500 kusů popelnic o objemu 240 litrů. V současné době máme zhruba 1520 žadatelů. Na webových stránkách jsme ještě zveřejnili prodloužení termínu pro podání žádostí pro další zájemce. Popelnic k rozdání je stále dost a proto máme v plánu adresně oslovit již stávající majitele hnědých popelnic, u kterých předpokládáme zájem i o žluté. Do konce září chceme společnosti TBA plastové obaly odevzdat finální seznam žadatelů,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Firma pak bude následně popelnice distribuovat žadatelům, které v dostatečném předstihu upozorní sms zprávou, přímo do domu. Pokud nebudou zastiženi, budou si moci popelnici osobně vyzvednout v deponii spol. AVE Kolín s.r.o.