Na kolínském centrálním hřbitově byla zahájena oprava vnější fasády budovy obřadní síně. Na fasádu bude použita barva, které je zde historicky dána, a opraven bude i štít, včetně na něm umístěné sochy. Celkové náklady na opravu, která byla konzultována s městským architektem Davidem Mateáskem, by měla činit cca 1 mil. Kč. Práce probíhají bez přerušení provozu. Opravy interiéru obřadní síně jsou plánovány na příští rok. Další investicí pro centrální hřbitov bude nová informativní tabule o rozměrech 2 x 1,5 m, návrh připravili pracovníci Správy městských pohřebišť. Dodejme jen, že v neděli 29. října od 14 hod. se bude v obřadní síni již tradičně konat Vzpomínka za zesnulé.