Rada města Kolína schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kolínem a obcí Kořenice o zajištění úsekového měření rychlosti. Smlouva byla prozatím uzavřena na dobu jednoho roku. Platit začne od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. „Frekvence pohybu vozidel na komunikaci II/125 je opravdu vysoká a řidiči často jezdí rychlostí výrazně nad 50 km/hod. Chápu paní starostku, že jí to vadí. Zavedení úsekového měření přinese jednak zklidnění dopravy obci Kořenice a pro naše město to bude znamenat finanční přínos, neboť dopravní přestupky zpracovává odbor dopravy našeho městského úřadu,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Pro město Kolín technické zajištění úsekového měření v Kořenicích nepředstavuje žádnou finanční zátěž, neboť dle uzavřené smlouvy jsou veškeré náklady spojené s měřením rychlosti- jako je instalace zařízení, jeho provoz, certifikace či případné opravy atd. - v režii obce Kořenice. Instalace a provoz bude obdobný jako úsekové měření v obci Pňov – Předhradí.