Rada města Kolína vybrala zhotovitele na podlimitní zakázku týkající se druhé a třetí etapy realizace areálu Gymnázia Kolín. Smlouvu město podepíše se společností SATES ČECHY s.r.o. z Telče.

„Zakázka byla vysoutěžena za 14,5 milionů korun bez DPH a zahrnuje úpravu celého parku před gymnáziem okolo sochy T.G. Masaryka – konkrétně zřízení a odvod dešťové kanalizace z celého gymnázia, instalaci nového veřejného osvětlení, dále vyhotovení nových chodníků, blatových cest, úpravu zeleně včetně výsadby různých keřových a bylinkových záhonů. Okolo sochy T.G. Masaryka vzniknou reprezentativnější prostory s lavičkami. Začít by se mělo během pár týdnů,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

V následujícím roce pak stejná firma provede práce na třetí - poslední etapě, což obnáší kompletní oplocení gymnázia a rekonstrukci chodníků, pochozích a pojezdových ploch vnitroareálu školy.