Zastupitelstvo města Kolína na svém posledním zasedání odsouhlasilo prodej pozemku v Průmyslové zóně Kolín – Ovčáry ve prospěch kolínské společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o. Jedná se o parc. č. 637/91 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "C2" o výměře cca 24 943 m2, a to za cenu 10 226 630 Kč (bez DPH). O další dva pozemky v zóně pak projevily zájem kolínské firmy Raisa s.r.o. a Manag, a.s. Obě žádosti jsou schváleny Radou města a doporučeny k prodeji. „Jsou to všechno firmy, které působí v Kolíně řadu let a chtěly by buď rozšířit, anebo přesunout svoje kapacity do průmyslové zóny. Nejedná se o žádné zahraniční investory,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Společnost Raisa s.r.o., která se zabývá energetikou a stavebnictvím, požádala o prodej pozemku o rozloze 1,3 ha pro vybudování nové administrativní budovy, skladových prostor i výstavbu výrobních objektů do budoucna. Plánovaným rozšířením firmy dojde i k navýšení počtu zaměstnanců. Společnost Manag a.s. v současné provozuje svou činnost v pronajatých prostorách a v průmyslové zóně by si chtěli vybudovat vlastní prostory. Specializují se na petrochemický průmysl a elektrické zařízení. Město požádali o pozemek o rozloze 1,55 ha a jejich počet zaměstnanců by se zvyšovat neměl. „Cena prodeje za metr čtvereční je stále stejná – 410 korun bez DPH,“ upřesnil starosta.