Centrum pro integraci cizinců v Kolíně (dále CIC, o.p.s.) - za podpory Kolínského kláštera - pořádá kurz češtiny pro cizince seniory ve věku 60+.

Projekt v rozsahu deseti lekcí po 90 minutách byl zahájen v úterý 19. dubna. Následně bude probíhat každé úterý až do 28. června v čase od 14:00 do 15:30 hod. V prostorách Kolínského kláštera (ul. Kutnohorská č. p. 26) jej vede lektorka Andrea Kostelecká.

Poptávku po kurzech pro seniory organizace CIC, o.p.s. zaznamenala už před válečným konfliktem na Ukrajině. Aktuální uprchlická situace pak výrazně přispěla k nárůstu počtu zájemců. „První lekce se zúčastnilo deset lidí - devět žen a jeden muž. Průběžně se přihlašovali i další zájemci. V současné době je kapacita kurzu naplněna. Lektorka akci hodnotila velmi pozitivně. Celá akce probíhala v příjemné atmosféře a jako krásné a přívětivé vnímáme i prostory kláštera,“ uvedla za CIC o.p.s. organizátorka Michaela Hörzenbergerová.

Volnočasová edukativní aktivita s cílem naučit seniory (cizince) základům komunikativní češtiny zahrnuje kromě jazykových lekcí ještě jeden důležitý aspekt, a tím je sociální přesah. „Ve skupině se potkávají lidé podobného věku a v podobné životní situaci. Společné vzdělávání je pro ně zpestřením dní, kdy jsou v novém prostředí. Kurz jim tak otevírá cestu k dalším sociálním kontaktům,“ dodala Michaela Hörzenbergerová.