Od 1. ledna 2017 se v Kolíně zvýší cena stočného. Po projednání a schválení městem Kolín bude za 1 m3 účtováno 34,05 Kč včetně DPH. Oproti roku 2016 se tak cena stočného zvýší o 1,87 Kč. "Z ceny stočného se mj. financuje obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. V roce 2016 byla obnovena kanalizace v Kolíně např. v ulici Smetanova, Hrnčířská, Chelčického nebo bylo investováno do kolínské čistírny odpadních vod. V souvislosti s potřebou prostředků na další plánované rekonstrukce a rozvoj vodohospodářského majetku a dle závazných podmínek koncesní smlouvy je nutné optimalizovat stočné pro následující rozpočtové období," je uvedeno ve společné tiskové zprávě města Kolín a společnosti VODOS.