V polovině měsíce srpna byli na zasedání Rady města schváleni nově vybraní vedoucí oddělení a vedoucí odborů (psali jsme již zde). „Vítěznou uchazečkou na pozici vedoucí Oddělení vnitřního auditu a kontroly se stala paní Ing. Mgr. Šárka Jelínková, což je naše stávající interní auditorka, takže se nejedná o žádného nového zaměstnance, ale je to člověk, který se přihlásil přímo z úřadu,“ uvedl starosta města Michael Kašpar. Vznik samostatného oddělení vítá i tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová, která k volbě nové vedoucí dodala: „Myslím si, že je to dobrý krok, protože je třeba sjednotit pozici kontrolorky městského úřadu, interní auditorky i veřejnosprávní kontrolu, takže to opravdu vítáme. Bude zde fungovat komplexní vnitřní kontrola.“ Rozdělením velkého Odboru regionálního rozvoje vznikly od 1. srpna 2019 dva samostatné – Odbor investic a územního plánování a Odbor správy městského majetku. Vedoucím Odboru investic a územního plánování byl jmenován Ing. Miroslav Káninský a vedoucím Odboru správy majetku městského úřadu Bc. Jan Kokeš, oba pánové se rovněž přihlásili z řad stávajících zaměstnanců městského úřadu v Kolíně a uspěli.