Návštěvníci Nové polikliniky se už nebudou muset dožadovat klíčů v ordinacích praktických lékařů před použitím toalet – v dohledné době se totiž chystá otevření veřejných toalet, které budou volně přístupné, a tím pádem k dispozici všem návštěvníkům polikliniky. „Budování veřejných toalet vzniklo zejména na základě podnětů občanů, kteří na polikliniku dochází. V současné době se nám podařilo vysoutěžit a zajistit úklid nově zrekonstruovaných toalet v prvním patře, takže v první říjnové dekádě by mělo dojít k jejich otevření. Současně zde probíhá ještě jedna investiční akce, a to budování veřejných toalet v přízemí, které budou vyhotoveny až v závěru roku,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička.