Zastupitelstvo města Kolína schválilo návrh na pojmenování ulic na pozemcích p.č. 722/2 a 722/5 v lokalitě Na Vinici. K ulicím Veltlínská, Martinská, Vinařská, Muškátová a Vavřinecká sousedících s ulicí K Vinici nově přibudou ještě Pálavská a Rulandská.

„Jedná se o ulice v Kolíně 5 - Vinice. V této oblasti jsou komunikace pojmenovávány po odrůdách vín, takže v tom i budeme pokračovat. Jedna komunikace je již dokončena - právě probíhá řízení o povolení k užívání. Druhá je ve výstavbě. Brzy by mělo dojít ke kolaudaci domů v těchto ulicích, a tímpádem k přidělení čísla popisného. Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města projednala návrhy a doporučila ulici na parcelním čísle 722/2 pojmenovat jako Pálavskou a na parcelním čísle 722/5 jako Rulandskou,“ uvedla vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu Gabriela Malá.

Souhlasilo všech 26 zúčastněných zastupitelů.