Kolínská radnice již vysoutěžila stavební akci na instalaci devíti nových sestav podzemních kontejnerů a nyní čeká na schválení správného průběhu výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj. Uvedené schválení je nutné, protože akce bude z větší časi financována z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. "Stavba by měla být započata někdy na přelomu března a dubna s tím, že do konce léta by mělo být všech devět sestav nainstalováno," uvedl místostarosta Michael Kašpar. Pokud vše proběhne dle plánu, kontejnerové sestavy budou nainstalovány v Rubešově ulici u Masarykova mostu, dále v ulicích Brankovická (321/4), Bachmačská (2631/1), Oldřišská (650/8), Polepská (1867/1), Tisovecká (3447), U Borků (338/23) a Kutnohorská (142/1). Poslední sestava se objeví na Riegrově náměstí (2577/30).