Vedení města pokračuje ve stavebních pracích na komunikaci V Břízách. Poté, co byl vyhotoven nový povrch vozovky, přijdou na řadu chodníky a osvětlení.

„Na základě veřejné zakázky jsme vybrali firmu TES, spol. s.r.o. z Čáslavi – Nové Město. Cena včetně veřejného osvětlení činí 1 917 644 korun bez DPH. Rekonstrukce zahrnuje úsek od ulice Slovenská až po ulici Tyršova,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Do výběrového řízení poslalo nabídky celkem pět firem, přičemž nejvyšší cena se vyšplhala na 2 220 094 korun bez DPH.

Město rekonstrukcí reaguje na značné opotřebení, výškové nerovnosti a chybějící bezbariérové prvky u chodníků i vjezdů k nemovitostem. Stavbou by se tak měla zvýšit bezpečnost chodců a ostatních účastníků provozu.