Po mnoha desetiletích se letos budova kolínského divadla pochlubí novou fasádou. Práce začaly v dubnu a podle smlouvy by hotovo mělo být v říjnu. V ceně téměř jedenáctimiliónové zakázky ale není jen fasáda - část budovy dostává i nová okna a bude obnoveno zastřešení technického dvora. Novinkou bude i výrazný nápis MĚSTSKÉ DIVADLO na vstupním průčelí.

Právě hlavní vstup do budovy projde nejvýraznější změnou, včetně zrekonstruovaného vstupního schodiště. Od divadelní budovy totiž zmizí dvě velké konstrukce, na nichž byly dlouhá desetiletí vyvěšovány obří malované upoutávky na divadelní akce.

Protože ale výrazné reklamní "billboardy" byly v myslích mnoha obyvatel města s divadlem neodmyslitelně spjaty, v kultivovanější podobě se před divadlo po dokončení rekonstrukce fasády vrátí. Jak ale názorně ukazuje přiložená vizualizace, budou výrazně menší a nenápadnější, zavěšené na jednoduchých rámech, umístěných na dvou kulatých soklech po obou stranách hlavního vchodu, kde byly donedávna vlajkové stožáry.