Vysoce frekventované autobusové nádraží se potýká s nepořádkem v podobě odhozených odpadků, cigaretových nedopalků či znečištěných povrchů na ploše nově vybudovaného terminálu. Na vzniklou situaci reagovalo vedení města Kolína, které iniciovalo schůzku s městskou policií a společností AVE Kolín s.r.o. „Společnost AVE už zde má jednoho pracovníka, který provádí pravidelný úklid, nicméně my chceme ještě celý prostor chemicky vyčistit a poté, co bude výstavba terminálu dokončena, na toto místo dosadit vlastního úklidového pracovníka, který bude zodpovědný za celodenní úklid celého prostranství,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Výraznou posilou by měly být i častější obchůzky strážníků městské policie. „Požádali jsme městskou policii, aby byla v této lokalitě nekompromisní a za tvoření nepořádku udělovala pokuty,“ doplnil starosta. Město Kolín má na nádraží vybudovaný kamerový systém, který by měl v rámci kontroly pořádku posloužit městským policistům, například k případným konfrontacím s člověkem, který bude prostory znečišťovat. „Nepořádek je něco, s čím se v Kolíně potýkáme i v jiných lokalitách a musíme tomu přizpůsobit i činnost městské policie. Na udržování veřejného pořádku se zaměříme v září. Mělo by být provedeno několik speciálních akcí, v těch nejhorších lokalitách, za použití přenosných kamer,“ upřesnil Vít Rakušan.