Rada města schválila uzavření smlouvy budoucí se společností ČEZ týkající se přeložky kabeláže, která souvisí s plánovanou investiční akcí před Novou poliklinikou. Celý prostor před poliklinikou se má kompletně změnit. Právě smlouva o přeložce kabelů byla podmínkou, jejíž splnění má vést k vydání stavebního povolení. Předpokládané náklady na přeložky byly ČEZem vyčísleny na částku 260 tis. Kč. "Stávající obložené betonové stěny ve směru od Smetanovy ulice budou nahrazeny gabionovými stěnami z kamene, bude vybudováno nové schodiště, nové veřejné osvětlení a kompletní úpravou v nové dlažbě projde i nádvoří. Přibude rampa pro vozíčkáře, která povede kolem lékárny Helios až do vstupní haly polikliniky. V současné době se vozíčkáři dostávají do budovy zadním traktem přes pečovatelskou službu," sdělil místostarosta Tomáš Růžička s tím, že zmizí i retro dlaždicová stěna, která bude zateplena. Stavebními úpravami projde také ochoz a schodiště vedoucí k zásobovací rampě lékárny z boku budovy.