Město Kolín rozšíří kapacitu placených parkovacích míst v centru města o dalších dvacet, tentokrát v ulici Sokolská, konkrétně v úseku mezi mezi křižovatkami s ulicemi Úzká a Pražská. Stávajících dvanáct parkovacích stání bylo dosud vyhrazeno pouze rezidentům, zbytek míst fungoval v neorganizovaném režimu. Za hodinu parkování byste měli zaplatit 12 Kč, tedy jako na parkovišti v areálu pivovaru, ale kvůli možné blokaci místa bude patrně parkovné možné zaplatit pouze na dvě hodiny. Stejně jako v případě Karlova náměstí, i zde bude město spolupracovat s firmou SPEL.

"Lokalitu jsem vybrali pro pokračování systému 'chytrého parkování' a bude zde vytvořeno celkem dvacet parkovacích míst pro rezidenty i nerezidenty. Stávající rezidenti o své večerní a noční parkování samozřejmě nepřijdou, ale v dopolední a odpolední době budou parkovací místa zpoplatněna a vyhrazena i pro nerezidenty. Věříme, že rozšíření nabídky parkovacích míst pro návštěvníky centra, je dobrým krokem, jak zlepšit situaci s parkováním," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Dále řekl, že ve spolupráci se společností SPEL je již vytipován i parkovací automat, který umožní i bezkontaktní placení. Stávající parkomaty ze Zlína instalované na Karlově náměstí se prý bohužel neosvědčily. 

Parkování v novém režimu by zde mělo být spuštěno 17. dubna. Od tohoto data poběží šestiměsíční zkušební doba, po které se město může, ale také nemusí rozhodnout systém odkoupit za zůstatkovou cenu ve výši pětašedesáti procent z původní investiční ceny. Dodejme jen, že o počtu volných parkovacích míst budou informovat elektronické dopravní tabule, které budou nainstalovány v ulicích Pražská a Politických vězňů.