V pondělí 2. května byl v Oblastní nemocnici Kolín zahájen projekt činnosti nemocničního kaplana. K dispozici je pacientům, zaměstnancům a příbuzným na oddělení Interny, obracet se na něj však mohou i hospitalizovaní z jiných oddělení. Do prostor nemocnice dochází zpravidla třikrát týdně po dobu dvou hodin farní vikář Římskokatolické farnosti v Kolíně Jaroslaw Batóg.

„Otec Jaroslaw pacienty obvykle osloví na nemocničním pokoji, a pokud mají zájem, tak jim rozhovor nebo duchovní podporu poskytne. Služba je určena také pro zdravotnický personál či příbuzné,“ uvedl kolínský farář Ján Halama.

Nemocniční kaplany zastřešuje Katolická asociace nemocničních kaplanů ČR. Kaplani v rámci projektu nabízí všem pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým či pracovníkům ve zdravotnictví duchovní podporu formou osobních rozhovorů, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí nebo je průvodcem v těžkém období ztráty blízkého člověka.

Bližší informace k projektu naleznete zde nebo u ošetřujícího personálu.