V Rorejcově ulici probíhá příprava sítí, na níž bude navazovat dlouho očekávaná rekonstrukce autobusového termínálu. Vedení města se v této souvislosti snaží již dlouhou dobu jednat se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o možnosti souběžně rekonstruovat staniční budovu vlakového nádraží. V nedávné době svůj zájem realizovat tuto akci potvrdili zástupci SŽDC starostovi Vítu Rakušanovi. "SŽDC je časově trochu za námi, protože oni teprve vybírají projektanta. Do konce letošního roku chtějí mít hotový projekt a vybraného zhotovitele na rekonstrukci nádražní budovy. Rekonstrukce by se měla týkat nejen fasády, střechy a snad i výměny oken, ale i interiéru a nějaké změny dispozic. Já jsem je aktivně vyhledal, znovu jsem se s nimi spojil a ještě jednou jsem jim důrazně řekl, že pokud na nás mají nějaké nároky týkající se sítí, mají na to půl roku. Potom prostě opravíme, co potřebujeme my. Budou se pokládat nové povrchy a budeme velmi přísní, pokud nedojde k nějaké havárii, aby do nich nikdo nevstupoval. Už jsme SŽDC vyzvali tolikrát, že pokud zareagují pozdě, bude to jen a jen jejich vina," sdělil Vít Rakušan. Pokud se podaří oba záměry realizovat souběžně, bude to nesporný přínos pro celou lokalitu.