Rada města Kolína schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 pro vícepráce v hodnotě 100 000 korun na dokončení finálních prací u chodníků, schodů a nájezdové rampy obřadní síně Centrálního hřbitova v Kolíně.

„Vícepráce se týkají vyloženě těchto prostor, kde se rozebrala původní dlažba i schodiště a bylo bohužel zjištěno, že se pod schodištěm nacházejí pouze cihly bez betonového základu a dlažba jako taková není v rovině. A když bylo vše srovnáno, tak se u sloupů, které lemují terasu, objevily poměrně dost široké spáry, takže se zmiňované vícepráce týkají rozšíření soklů a dalších detailů s tím spojených,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Termín dokončení je naplánován konce roku 2022. V září by pak město chtělo navázat dalším projektem - předlážděním samotné pojezdové a pochozí plochy směřující dál na hřbitov.