Rada města Kolína schválila slevu na nájemném nájemníkům, kteří bydlí v podkrovních bytech v ulici Benešova č. p. 642 – 644. Pod střešní krytinu nad byty zatékalo, což vedlo ke sníženému komfortu bydlení.

„Půdní vestavbu v ulici Benešova budeme rekonstruovat. Zakázka by měla být vyhotovena nejpozději do 15. prosince. Za vzniklou újmu Rada města schválila kompenzaci v podobě slevy na nájemném. Nájemníkům bude od začátku roku do konce září vrácena částka ve výši 21 550,50 korun a od 1. října až do odstranění závad zaplatí 50 % nájemného,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Bytový dům čeká zateplení ve střešní rovině, tj. zateplení štítu budovy v úrovni střechy, výměna potřebných vrstev střešního pláště a výměna betonové krytiny. Nově se provede i nadkrokevní izolace z PUR izolačních desek (bez zásahu do interiéru a porušení parotěsné izolace). Zakázku vyhotoví firma DS-Drywall s.r.o. za cenu 5 957 332 Kč (bez DPH).