Ještě v letošním roce by měl být dokončen projekt Vodohospodářského sdružení na propojení jednotlivých vodovodních sítí v do pěti vodáren. Prvním důvodem je ohrožení České republiky, Středočeský kraj nevyjímaje, nedostatkem vody do příštích let a desetiletí. Proto má ve Středočeském kraji koncepčně docházet k propojování vodovodních soustav tak, aby nebyly izolované a mohlo docházet k vyvyžování lokálních nedostatků vody. Propojení soustav v Kolíně by znamenalo, že míchání tvrdé vody z Nové vodárny s kvalitní vodou z vodárny Vinice pomohlo změkčit vodu, s jejíž tvrdostí se dlouhá léta potýkají zejména obyvatelé sídliště a okolí. Bohužel, i když projekt vznikne a bude i naceněn, ještě to bohužel neznamená, že bude realizován v dohledné době. "Na realizaci tohoto projektu si Vodohospodářské sdružení téměř jistě bude muset vzít úvěr nebo bude muset najít jiný model financování. Z finančních prostředků, které má k dispozici, to možné nebude. Z nich musí obhospodařovat infrastrukturu obcí, které do sdružení patří," uvedl starosta Vít Rakušan s tím, že jednání o termínu realizace budou možná až ve chvíli, kdy bude projekt dokončen a naceněn.