V pondělí 15. dubna zve starosta města Kolína občany Zibohlav na veřejné výjezdní zasedání rady města, které bude zahájeno v 17 hodin v tamním kulturním domě. Kromě běžné agendy, která je na programu setkání, přivezou kolínští i dlouhodobě očekávanou pozitivní zprávu, týkající se výstavby nové kanalizace. Ta by se měla v budoucnu napojit na nově vybudovaný přivaděč z Radovesnic, jehož finální vyhotovení se předpokládá na konci roku 2020. „Podle všeho to skutečně vypadá, že budeme schopni po letech slibů kanalizaci v Zibohlavech realizovat. Jsme úspěšnými žadateli o dotaci, byť k samotnému podpisu přidělené dotace ještě nedošlo. Na výjezdním zasedání chceme začít mapovat zájem obyvatel o připojení se k budoucí kanalizaci. Budeme hovořit i o jednotlivých přípojkách, které by tedy měly být zaplaceny samotnými vlastníky. Celkové náklady se pohybují okolo 30 milionů korun, necelá jedna třetina by měla být uhrazena ze státní dotace a zbytek z městských peněz. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o městskou část Kolína, byť přičleněnou, která v této oblasti neodpovídá standardu 21. století, neboť ještě nemá vlastní kanalizaci,“ uvedl starosta Vít Rakušan. S realizací investice se však počítá až v příštím roce.