V sobotu 11. listopadu od jedenácti hodin se u pomníku padlým v 1. světové válce v parčíku před budovou kolínského okresního soudu bude u příležitosti Dne válečných veteránů konat pietní akt k uctění vzpomínky na vlastence padlé v obou světových válkách. "Z Kolína a okolí přijdou i ti, kteří jsou skutečnými veterány," uvedl starosta Vít Rakušan. Jak uvádí Wikipedia, symbolem válečných veteránů se stal květ vlčího máku podle básně Na flanderských polích. Tu v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, který sloužil na Západní frontě poblíž belgického města Ypres. Kolínská radnice proto vyzývá návštěvníky akce, aby se připnuli vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům. Květ bude zdarma rozdáván při pietním aktu.

"11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger," uvádí dále Wikipedia. Pomník padlým mezi lety 1921 až 1923 vytesali kolínští sochaři Václav a Jan Drobníkovi na zadání Jednoty Československé obce legionářské a Družiny válečných poškozenců v Kolíně (ta sdružovala válečné invalidy).