Po letní přestávce byla v nedávných dnech zahájena druhá etapa opravy šestnáctipatráku v Tyršově ulici, v rámci které probíhá rekonstrukce lodžií - včetně výměny oken a balkónových dveří - a odstraňování nebezpečného azbestu v celkem devadesáti bytových jednotkách. Zahájení první etapy prací proběhlo až v dubnu letošního roku, protože při předávce staveniště na podzim roku 2016 se zjistilo, že výskyt azbestu je vyšší, než projektanti původně předpokládali. Z toho důvodu bylo nutné kompletně přepracovat projektovou dokumentaci, změnit harmonogram prací, zajistit bezpečnou likvidaci azbestových desek a jejich uložení na skládku nebezpečného odpadu. Deklarovaný postup prací musela následně povolit a schválit Krajská hygienická stanice s tím, aby se likvidovaný azbest nedostal do bytů. Teprve poté bylo možné připravit dodatek ke smlouvě se zhotovitelskou firmou. V současné době již vše běží podle nového harmonogramu, kdy druhá etapa by měla být dokončena do 15. listopadu. Třetí etapa, v rámci které budou vyměněna okna u nebytových prostor v prvním podlaží, proběhne v roce 2018. Celkové náklady na rekonstrukci, zahrnující i bezpečnostní opatření a  likvidaci nebezpečného azbestu, by měly činit cca 10 mil. Kč bez DPH.