V pátek 8. ledna proběhlo na radnici oficiální čtení vánočních přání, které lidé vhodili do schránky umístěné pod vánoční stromem na Karlově náměstí. Schránka obsahovala celkem pětasedmdesát dopisů, z nichž některé obsahovaly přání hned několik. Mimo to schránka obsahovala také sedm korun, které dle vedení města budou řádně zaúčtovány do městského rozpočtu.
 
Opakovaně se objevilo nasvícení cesty mezi Polepy a Kolínem (nad hasičárnou), rekultivace Školské ulice, supermarket na zálabské straně Kolína, dopravní omezení na Jaselské ulici, výstavba severního obchvatu, slevy pro seniory (na divadlo a MHD), úklidy komunikací atd. Dále se objevila také přání obnovit poštu na sídlišti, odstranění zápachu z kolínských chemiček, bezbariérový vchod do chrámu sv. Bartoloměje, přísnější postih pro nepořádné pejskaře, omezení hluku z letiště, zrušení Dne záchranářů, znovu postavení lávky nad železniční tratí v Tovární ulici, zlepšení parkování na sídlišti, neumísťovat sociálně slabé do městských bytů, vybudovat další obchodní centrum u hasičárny atd.
 
A jaký bude další osud všech přání? "Přání se tématicky roztřídí, některé, které nejdou začlenit pod nějaký odbor úřadu, zůstanou u nás na vedení města, ty ostatní budou předána na jednotlivé odbory a bude vyhotoven jejich seznam. A my budeme od vedoucích odborů chtít reakce na jednotlivá přání. U těch, kde je uveden kontakt, jsou vždycky kontaktování pisatelé s tím, že se odpoví na jejich přání, které je bráno jako oficiální podnět. Pokud oni následně nějak reagují, nebráníme se ani schůzkách. Souhrn základních přání vždycky dáváme také do městského zpravodaje. V průběhu roku se pak ještě snažíme napsat článek, na která přání bylo reagováno, na která nebylo reagováno a případně z jakého objektivního důvodu nebylo reagováno," řekl starosta Vít Rakušan.