Jak známo, v pondělí 2. července začaly platit změny ve vydávání řidičských průkazů. Nejvýraznější změnou je, že žadatelé o vydání řidičského průkazu mohou nově podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Doposud tak mohli učinit pouze v místě trvalého bydliště. A navíc, k žádosti již nebude nutné přikládat papírovou fotografii, ta bude získána z regustru řidičů. A pokud v registru žádná k dospozici není (zbrusu nový řidičák) nebo je nevyhovující, pořídí novou fotografii přímo úřednice na přepážce. K jistým změnám došlo v oblasti správních poplatků, kdy za vydání nového řidičského průkazu se zaplatí nově zaplatí 200 Kč (dříve 50 Kč) a za rychlou výměnu 700 Kč (dříve 500 Kč). Výměna po uplynutí platnosti ŘP je stále zdarma.

A jak se projevily změny na kolínském Odboru dopravy? "Podle dosavadních zkušeností došlo k trojnásobnému navýšení počtu žadatelů. Jsme rádi, že si vybírají naše kontaktní místo, ale trochu nám to přináší problémy v prodloužení čekacích lhůt. Ano, je to změna a lidé musí počítat s tím, že budou třeba hodinu čekat," odpověděla tajemnice MěÚ Kolín Dagmar Soukupová s tím, že dříve přicházelo kolem 50 žadatelů, nyní jich je za den vyřízeno cca 150. Na zvýšení počtů žadatelů se ale může rovněž podílet fakt, že je doba dovolených a spousta řidičů zjišťuje, že má prošlou platnost řidičského průkazu a snaží se to rychle napravit.