Zakázku na rozšíření městského informačního systému získala společnost VERA, spol. s.r.o. za nabídkovou cenu 3 321 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zavedení Portálu občana nebo-li Úplné elektronické podání v souladu se strategií e-Govermentu České republiky. Zmíněný projekt města Kolína byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho zavedení bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu. „Zakázka zahrnuje například zavedení elektronické komunikace občanů s úřadem, včetně možnosti uskutečnění plateb. Dále systém automatického zpracování dopravních přestupků pro městskou policii a odbor dopravy, spisovou službu, elektronickou archivaci, skartaci i kompozitní služby,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Moderní informační systém Městského úřadu v Kolíně by měl fungovat už od začátku roku 2020. Co občané ocení nejvíce? „Určitě to bude výhodné pro každého občana. Lidé budou moci komunikovat s konkrétním úředníkem z domova, využít elektronické formuláře aj.,“ doplnila tajemnice města Dagmar Soukupová. K pohodlnému vyřizování úředních neodkladností je nezbytné mít pouze přístup k internetu a přihlásit se do systému pomocí vygenerovaného hesla.