Žluté popelnice na plast jsou již rozdány a dispozici jsou stále ještě pro nové zájemce, kteří o nádobu zatím žádnou formou nepožádali. Mohou si ji vyzvednout v místě uskladnění , tj. v areálu provozovny AVE Kolín v ulici Třídvorská č. p. 1501, a to každé úterý a pátek v časovém rozmezí od 9 do 14 hod. až do vyčerpání zásob. Uskladněny zde budou však nejpozději do konce února 2019. Další otázkou je, jak bude probíhat svoz odpadu a kdo jej zajistí? Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1 x za 21 dnů. V současné době je svoz žlutých popelnic, jak je uvedeno na webových stránkách města, předmětem veřejné zakázky. Ve chvíli, kdy bude znám dodavatel, zveřejní jej město včetně plánu se svozy odpadů. Všichni, kdo pečlivě odpad třídí, se však nemusí obávat hromadějícího se odpadu v popelnicích, prozatím je v termínu 27. – 29. 11. 2018 vyjednán mimořádný svoz žlutých popelnic, který zajistí společnost AVE Kolín s.r.o. V úterý 27. 11. 2018 je naplánovaný svoz pro Kolín I, Kolín II a Sendražice, ve středu 28. 11. 2018 pro Kolín III, Kolín IV, Štítary, Zibohlavy a Šťáralku a ve čtvrtek 29. 11. 2018 pro Kolín V.